Werken bij Hilversum

Arbeidsvoorwaarden

Als je komt of wilt werken bij de gemeente dan zijn er arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken betreft het werk die worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Op deze pagina worden de voorwaarden uitgelegd.

Salaris

Je ontvangt bij indiensttreding een marktconform salaris dat is gekoppeld aan de inschaling van je functie. Deze schalen lopen van trede 0 tot maximaal trede 11.  Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget ter hoogte van 17,05% van je bruto salaris.

Individueel keuzebudget

Bovenop je salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB is een budget in geld dat je flexibel kunt inzetten voor bepaalde doelen. Het IKB wordt per maand opgebouwd en bedraagt 17,05% van je salaris. Het IKB is opgebouwd uit eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage, vakantiegeld en een deel van je bovenwettelijk verlof, over vrijwel het gehele bedrag bouw je ook pensioen op. Het sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker. Je mag zelf bepalen waarvoor je het geld gebruikt. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Met het budget kan je:

 • Extra verlofuren kopen
 • Extra geld krijgen door het uit te laten betalen
 • Opleidingen volgen niet functie gerelateerd
 • Een fiets kopen
 • Extra storting ABP pensioen
 • Vakbondscontributie betalen

Werkweek

Een volledige werkweek is 36 uur. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. De werktijden stellen we in overleg vast.

Verlof

Het wettelijk verlof bij een fulltime dienstverband is 144 uur uren per jaar.  Daarnaast krijg je nog 7,2 bovenwettelijke verlofuren. Afhankelijk van je leeftijd krijg je extra verlofuren.

 • Ouder dan 35 jaar: plus 14,4 bovenwettelijke verlofuren
 • Ouder dan 45 jaar plus 28,8 bovenwettelijke verlofuren
 • Ouder dan 55 jaar plus 43,2 bovenwettelijke verlofuren

Met het individueel keuzebudget kun je ook extra verlof kopen.

Ouderschapsverlof

Met de regeling ouderschapsverlof wil de gemeente Hilversum het medewerkers met kinderen jonger dan 8 jaar mogelijk maken te blijven werken. Het verlof is bedoeld om naast een betaalde baan tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken. Je hebt op grond van de Wet arbeid en zorg recht op:

 • 26 weken onbetaald ouderschapsverlof voor ieder kind onder de 8 jaar
 • Op basis van de CAR-UWO heb je over 13 weken van dit ouderschapsverlof recht op gedeeltelijke doorbetaling van je salaris en eventuele salaristoelage(n)

Pensioenvoorziening

Als medewerker van de gemeente bouw je pensioen op bij het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds (ABP). De gemeente Hilversum betaalt 70% pensioenpremie. De medewerker betaalt de overige 30%.

Zorgverzekering

Er zijn collectieve contracten afgesloten met zorgverzekeraars: CZ, IZA, en Menzis. Je krijgt hier korting op de premie. Je bent niet verplicht 1 van deze 3 verzekeraars te kiezen.

Bijdrage in de kosten van de collectieve zorgverzekering

Alle medewerkers hebben recht op een bijdrage in de kosten van hun zorgverzekering (ongeacht de verzekeraar of het verzekeringspakket).

 • Is jouw salaris hoger dan het maximum van schaal 6? Dan krijg je een tegemoetkoming van € 168 bruto per jaar (peiljaar 2020)
 • Is jouw salaris gelijk aan of lager dan het maximum van schaal 6? Dan krijg je een tegemoetkoming van € 296 bruto per jaar  

Deze bijdrage wordt in de maand december uitbetaald.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je krijgt de mogelijkheid om via Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hierbij krijg je minimaal 20% korting. Raak je arbeidsongeschikt dan ontvang je naast je WIA uitkering en je pensioenfonds een aanvullende verzekering. Voor meer informatie en aanmelden neem je contact met Loyalis via (045) 579 61 11 of via loyalis.nl.

Reiskostenvergoeding

 • Je ontvangt een NS Business Card als je het woon-werktraject geheel of gedeeltelijk met openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram) aflegt. Met deze kaart vergoedt de werkgever 100% van de kosten van de daadwerkelijke woon-werkreizen per openbaar vervoer 2e klasse
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van maximaal € 760 (1 x per 5 jaar) als je voor tenminste 50% van de werkdagen met de fiets reist naar het werk
 • Reis je met de fiets dan krijg je een fietsvergoeding van € 87 per jaar voor elke kilometer boven de 10 kilometer tot een maximum van € 870 per jaar. Dit geldt alleen als je in de Hilversum Meent woont of buiten Hilversum.
 • Bij meer dan 70 minuten enkele reistijd met het Openbaar Vervoer is het mogelijk om, onder voorwaarden, een kilometervergoeding voor het gebruik van de auto ontvangen van maximaal € 100 per maand (betaald parkeren in de woonwijk in de buurt van de werklocatie)

Smartphone en laptop

Alle medewerkers ontvangen van de werkgever een smartphone en laptop in bruikleen.

Balans werk en privé

In veel functies kun je bij ons hybride werken. Een gezonde werk- en privébalans en onderlinge verbinding met collega’s vinden wij belangrijk. Daarom is ons uitgangspunt dat je de helft van je werktijd op een werklocatie werkt.

De gemeente kent een flexibele werkweek. Dit houdt in dat medewerkers zelf kunnen kiezen hoe de werkweek wordt ingevuld. Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur. Medewerkers krijgen op de dagen dat ze vanuit huis werken een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag.

Overig

 • Bij de gemeente Hilversum hebben we een barista die in gebarentaal communiceert. Hier kan je voor een klein prijsje verse koffie, muntthee of cookies halen
 • Het Stadskantoor heeft een personeelsrestaurant met een diverse (gezonde) producten
 • Vanaf je eerste werkdag kan je de introductiegids raadplegen op ons intranet

Schrijf je in voor onze vacature-alert

* is verplicht
Naam
Selecteer vakgebieden.