Werken bij Hilversum

Kijkje in onze gemeente

Krijg een indruk hoe het is om te werken bij de gemeente Hilversum.

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto proberen we een verbinding te leggen tussen onze ambities voor Hilversum en de wensen en de behoeftes van Hilversummers.

Hilversum wil een leefbare en veilige stad zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht waar jij of je familie vandaan komt, hoe je er uit ziet en van wie je houdt. Dit geldt ook voor de gemeentelijke organisatie. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. Als het nodig is, bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda. Als gemeente willen we middenin de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Hilversum is dé Mediastad én een groene tuinstad. Dat unieke karakter willen we behouden!

Diverse en inclusieve organisatie

Hilversum is een inclusieve gemeente en dat zie je ook terug in onze organisatie. We zijn een werkgever met medewerkers die heel divers zijn in bijvoorbeeld leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Want we vinden het belangrijk dat bewoners zich in ons herkennen en dat wij onze inwoners goed begrijpen. Het maakt ons dus niet uit waar je bent geboren, of je een (arbeids-)beperking hebt, wat je gelooft of van wie je houdt. Wij denken dat verschillen tussen collega’s er juist voor zorgt dat we elkaar goed aanvullen, we creatiever zijn en dat we beter problemen kunnen oplossen. Zo kunnen we het werk in, met én voor de stad Hilversum nog beter doen. Wat we wél belangrijk vinden, is dat je maatschappelijk betrokken bent.

Heb je een beperking of zit je in het doelgroepregister? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Geef dit aan in je sollicitatiebrief. 

JUDOK

Voor jonge ambtenaren die werken bij gemeente hilversum is er een jongerennetwerk: JUDOK. JUDOK brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact en organiseert het hele jaar door verschillende activiteiten gericht op netwerkvorming, kennis & ervaring delen én persoonlijke ontwikkeling. De activiteiten en initiatieven worden georganiseerd en gecoördineerd door het bestuur.
De kernwaarden van JUDOK zijn verbinding, ontwikkeling en een betrokken werknemerschap. We streven naar vernieuwing van de organisatie en dragen actief bij aan het aantrekkelijk maken en houden van de Gemeente Hilversum als werkgever voor jonge ambtenaren.

Hilversum Academie

Bij de gemeente Hilversum kun je je op professioneel en persoonlijk gebied blijven ontwikkelen. Er is daarvoor een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Zo hebben wij diverse trainingen, workshops en e-learnings voor alle medewerkers waar je vanaf je eerste werkdag zelf gebruik van kunt maken. De plek binnen de gemeente om dit te doen is de Hilversum Academie.

Organogram

Op het organogram zie je hoe de ambtelijke organisatie is ingericht. Download het organogram hier (pdf, 225 kb) of bekijk de uitgeschreven versie.

Afdeling Leefomgeving

De afdeling Publiekszaken bestaat uit vier teams. Alle teams hebben een eigen teammanager en eigen taken.

Wat we doen

Als afdeling Leefomgeving werken we met elkaar aan het Hilversum van nu en het Hilversum van de toekomst. Dit doen we in een wereld die volop in beweging is. Oorlog in Oekraïne, boeren op het mediapark, energieprijzen die de pan uit rijzen; de maatschappelijke dynamiek is groot. 

Tegelijkertijd zien we andere uitdagende ontwikkelingen. Zowel landelijk als in Hilversum speelt betaalbaar wonen, duurzaamheid, klimaatverandering, bereikbare en betaalbare zorg.

.

Tegen deze achtergrond doen wij ons werk en dragen wij als afdeling Leefomgeving een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van de genoemde uitdagingen. Dit is niet in een klus die in een jaar of 2 is gerealiseerd, maar dat vraagt om een lange termijn aanpak. De omgevingsvisie geeft daar een goede richting aan. Hoe we de uitvoering zo organiseren dat deze in de volle breedte bijdraagt aan de resultaten is een opdracht die bij ons ligt. 

Afdeling Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken bestaat uit vier teams. Alle teams hebben een eigen teammanager en eigen taken.

Wat we doen

 • We beantwoorden vragen van inwoners, bedrijven en instellingen (eerstelijns contact) en zorgen als dat nodig is voor contact met de medewerker die over het onderwerp gaat
 • We reageren actief op vragen en klachten die bij ons binnen komen via de verschillende kanalen en onderhouden de informatie op de website die over onze werkzaamheden gaan
 • We beheren de basisregistratie personen en behandelen aangiften burgerlijke stand, en leveren producten, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, uittreksels en verhuizingen
 • We geven informatie, behandelen meldingen, vergunningen en ontheffingen, geven (juridisch) advies en behandelen bezwaar- en beroepszaken over:
  • burgerzaken
  • omgevingsvergunningen
  • parkeren
  • milieu
  • horeca en evenementen
  • ondermijning
  • markt en openbare ruimte
 • We ondersteunen de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten
 • We zorgen dat Hilversum leefbaar, veilig, schoon en bereikbaar blijft, behandelen meldingen, houden toezicht en handhaven wanneer nodig
 • We stellen het parkeerbeleid op, voeren dit uit en onderhouden de contracten
 • We beheren het Streekarchief
 • We zorgen voor een goed marktbeheer

Afdeling Interne Dienstverlening

De afdeling Interne Dienstverlening bestaat uit 6 teams. Alle teams hebben een eigen teammanager en eigen taken. 

Wat we doen

 • We ondersteunen het bestuur en de organisatie in zijn processen met bedrijfsvoering diensten zoals ICT, facilitaire en secretariële ondersteuning en GEO informatie
 • We geven inwoners, het bestuur en de organisatie informatie en hulp over het gebruik van bedrijfsmiddelen, geo informatie en belastingen 
 • Wij zijn professionele ondersteuners voor bestuurders, voor leidinggevenden en voor medewerkers
 • Wij faciliteren en adviseren de organisatie en het bestuur op domein bedrijfsvoering (IT, facilitair, secretariaat)  
 • Wij denken mee met onze opdrachtgevers en zijn oplossingsgericht. Wij geven daarin integraal en deskundig advies (trusted advisor)
 • We voeren lokale en rijksregels uit zoals belastingverordening, AVG en BAG/BGT

Afdeling Interne Advisering

De afdeling Interne Advisering bestaat uit 4 teams. Alle teams hebben een eigen teammanager en eigen taken. 

Wat we doen

 • De afdeling Interne Advisering voorziet de gemeentelijke organisatie van integrale advisering op tactisch en strategisch niveau en draagt zo bij aan het behalen van de organisatie brede doelstellingen
 • Wij zijn professionele sparringpartners voor bestuurders, voor leidinggevenden en voor medewerkers
 • Wij faciliteren en adviseren de organisatie en het bestuur bij de invulling van hun integrale verantwoordelijkheid
 • Wij zijn denken mee met onze opdrachtgevers en zijn oplossingsgericht
 • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies

Afdeling sociaal domein

De afdeling sociaal domein bestaat uit 6 teams. Alle teams hebben een eigen teammanager en eigen taken. 

Wat we doen

 • Sociaal domein werkt aan een zorgzaam en gezond Hilversum. Dit doen we door te werken aan de bestaanszekerheid van de inwoners, kansengelijkheid én aan sterke buurten.
 • We werken vanuit onze drie kernwaardes: vertrouwen, betrokkenheid en eenvoud
 • We voeren de wetten vanuit het sociaal domein uit, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • We zorgen voor de beleidsontwikkeling binnen de onderwerpen van het sociaal domein
 • Via onze langdurige visie zetten wij samen met partners in op de juiste zorg met de juiste maat

Meer weten

Wil je weten wat er speelt bij gemeente Hilversum en een indruk krijgen van je toekomstige collega’s Kijk of volg ons dan op LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook.

Schrijf je in voor onze vacature-alert

* is verplicht
Naam
Selecteer vakgebieden.